RSS
A A A
SmodBIP

Zasady odpłatności

    Pobyt w domu jest odpłatny, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalonego przez Starostę najpóźniej do 31.03. każdego roku.

Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszą:
1. mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione w punkcie 1 i 2

     W Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od 2022r wynosi: 4398,00 zł

Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego  nr 70/20 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Dps DrzewicaOpublikował: Agnieszka Brola
Publikacja dnia: 30.01.2022
Podpisał: Agnieszka Brola
Dokument z dnia: 10.10.2013
Dokument oglądany razy: 3 482