Sprawozdania


Sprawozdania za rok 2019

Bilans 2019

Informacje dodatkowe

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Arkusz wyłączeń rozrachunków


Sprawozdania za rok 2018

Bilans 2018

Informacje dodatkowe

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki


Opublikował: Agnieszka Brola
Publikacja dnia: 12.05.2020
Podpisał: Agnieszka Brola
Dokument z dnia: 08.05.2019
Dokument oglądany razy: 1446
7.12.2022 // dpsdrzewica.pl/bip