Uzyskanie miejsca

     

       Każda osoba, która wyrazi chęć zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy, pierwsze kroki powinna skierować do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie .


    Ośrodek pomocy społecznej po przyjęciu wniosku rozpoczyna procedury związane ze skierowaniem  do domu pomocy społecznej ( wywiady środowiskowe, badania lekarskie itp), sporządza decyzję kierującą do dps i decyzję o odpłatności za pobyt .


    Końcowym efektem jest wydanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie stosownej decyzji umieszczającej w domu pomocy społecznej. Na podstawie tej decyzji mieszkaniec zostaje przyjęty do Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy.


Opublikował: Justyna Cichawa
Publikacja dnia: 22.10.2013
Podpisał: Krzysztof Wylon
Dokument z dnia: 10.10.2013
Dokument oglądany razy: 3566
7.12.2023 // dpsdrzewica.pl/bip