Charakterystyka Domu

 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZEWICY
SPEŁNIA WYMAGANE STANDARDY
- działa na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego
z dnia 15 lipca 2009r.

zezwalającej na prowadzenie placówki na czas nieokreślony

     Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Opoczyńskiego funkcjonująca jako jednostka budżetowa o zasięgu ponadgminnym.       Mieści się przy ul. Stawowej 21/25, 26-340 Drzewica. 

      Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych.

   Jest placówką stacjonarną, umożliwiającą mieszkańcom zarówno pobyt stały, jak i czasowy – zapewniając całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb.

Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących im, na podstawie odrębnych przepisów, świadczeń zdrowotnych.

W obiekcie funkcjonują:

- pokoje mieszkalne 1,2,3,4 osobowe
- sanitariaty
- łazienki
- gabinet lekarski
- gabinet pomocy doraźnej
- pracownia terapii zajęciowej
- zbiór biblioteczny
- pokój gościnny
- kaplica
- kuchnia
- kuchenki pomocnicze
- pralnia

Dom prowadzi działalność rekreacyjno – rozrywkową między innymi:

- imprezy okolicznościowe m.in. karnawał, Dzień Babci i Dziadka, Andrzejki połączone z      konkursami i poczęstunkiem
- spotkania z dziećmi i młodzieżą
- wycieczki, spacery, grille
- spotkania integracyjne udziałem mieszkańców z innych dps-ów


Opublikował: Justyna Cichawa
Publikacja dnia: 22.10.2013
Podpisał: Krzysztof Wylon
Dokument z dnia: 10.10.2013
Dokument oglądany razy: 3902
31.03.2023 // dpsdrzewica.pl/bip